Preventivní rehabilitační program (FT Program)

 

Onemocnění pohybového aparátu jsou v současné době na 2. až 3. místě pracovní neschopnosti. Jsou to především onemocnění páteře, které jsou stále častěji dávány do souvislosti s civilizačními změnami, dlouhodobou prací vsedě, zejména při práci u počítače, nedostatkem pohybu apod.

Program je určen pro jedince s bolestmi páteře. Pozornost je věnována i ovlivnění bolestí kloubů. Zvýšená pozornost je také věnována zaměstnancům s vyšší psychickou či fyzickou zátěží, práci u počítačů apod.

 

Obsah programu:

  • klinické vyšetření rehabilitačním lékařem (vyšetření páteře a periferních kloubů, držení těla, svalová dysbalance) včetně navržení léčby a doporučení preventivních opatření (ovlivnění držení těla, kompenzační pohybový režim, fyzioterapeutické přístupy, životospráva, relaxace apod.)
  • přednáška rehabilitačního lékaře o preventivních a ergonomických aspektech bolestí zad, event. i zajištění rekondičního a rehabilitačního programu školy zad
  • ergonomická intervence (v případě zájmu může být součástí programu i ergonomická intervence ve smyslu posouzení rizikových faktorů na pracovišti a návrh vhodného uspořádání pracoviště)

 

U jedinců se závažnějšími obtížemi bude zajištěna následná komplexní rehabilitační léčba (metody fyzioterapie, elektroléčba). Na základě požadavků lze objednat i samostatné části uvedeného programu.

 

Vyšetření provádí rehabilitační lékař MUDr. Sylva Gilbertová

Vyhledávání

Kontakt

R.M.A. CENTRUM s.r.o. Dukelských hrdinů 17
Praha 7
170 00
233 378 809
602 562 304

pracovnělékařské služby
- 777 562 311

Otevírací doba

Den Čas
Pondělí 7.00 - 16.00
Úterý 7.00 - 16.30
Středa 7.00 - 18.00
Čtvrtek 7.00 - 16.30
Pátek 7.00 - 13.00