Výchova a vzdělávání

 

 

Informujeme o rizicích a nebezpečích, které se mohou vyskytovat při vykonávání práce, používaní materiálů a v pracovních postupech.

 

Zaměření našich výchovných aktivit usměrňujeme podle struktury a charakteru nedostatků, které zjistíme v pracovním prostředí a ve vědomostech pracovníků.

 

Zaměstnance informujeme o závěrech posouzení zdravotní způsobilosti na práci, o výsledcích individuál­ních vyšetření zdravotního stavu ve vztahu k expozici faktorům pracovního prostředí a o konkrétních rizicích v pracovním procesu.

 

Zaměstnavateli poskytujeme informace o závěrech posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci, o důvodech potřeby přeřazení zaměstnance na jiný druh práce a o závěrech dohledu na pracovní podmínky a na zdraví zaměstnanců.

 

Při své činnosti úzce spolupracujeme s bezpečnostně-technickou službou příslušného zaměstnavatele a po dohodě vykonáváme i společné kontroly pracovišť.