Školení první pomoci

 

Organizování školení první pomoci:

 

Organizujeme poskytování 1. pomoci s ohledem na specifické podmínky pracovišť, počet pracovníků, charakter pracovní činnosti a podobně.

Proškolujeme zaměstnance z poskytování první pomoci a plníme tak legislativní povinnost zaměstnavatele.

Pro případ náhlého postižení zdraví u spolupracovníka nebo u jiných osob, je nutné zajistit dostatečný počet proškolených zaměstnanců.