Odborná a poradenská činnost:

 

Náš systém pravidelně poskytuje informace a poradenství o ochraně zdraví jeho zaměstnanců s přihlédnutím k specifické problematice zaměstnavatele.

 

Dbáme na to, aby informovanost klienta zahrno­vala nejen znalost pracovních podmínek a jejich souladu s hygienickými předpisy, ale obsahovala i náměty na řešení nedostatků při vytváření podmínek zabezpečujících pozitivní rozvoj zdraví zaměstnanců.

 

Poradenství je poskytované také přímo na pracovištích, např. jednodu­chými ergonomickými doporučeními.