Kategorizace prací

 

Umožňuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců takovými faktory, které ze zdravotního hlediska rozhodují o kvalitě pracovních podmínek, a které jsou charakteristické pro danou práci na konkrétním pracovišti a pro míru zabezpečení ochrany zdraví pracovníků.

 

Povinností každého zaměstnavatele je stanovit kategorii - rizikovost vykonávané práce a každému zaměstnanci sdělit kategorii jím vykonávané práce.

 

Kategorizace prací musí být schválena příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

 

Na základě stanovení kategorie práce se provádí pracovnělékařské prohlídky.