Dohled nad zdravím zaměstnanců a systematické sledovaní zdraví vybraných skupin ve vztahu k vykonávané práci a pracovním podmínkám

 

 

Zajišťujeme ukládaní informací z vykonaných prohlídek v osobních zdravotních záznamech ve formě, která umožní jejich sledování v čase a zpracování při analýze zdravotního stavu celých kolektivů:

 

  • před jejich nástupem do práce
  • v pravidelných intervalech při vykonávaní rizikových prací
  • při jakémkoliv podezření na ohrožení jejich zdraví
  • při kontrolním sledovaní vybraných ukazovatelů zdravotního stavu
  • při přeřazení na jiné pracovní místo
  • při ukončení práce
  • v určených intervalech po skončení práce
  • vykonáváním imunizace (očkování)