Pracovnělékařské služby 

 

Poskytujeme komplexní servis zdravotních služeb té nejvyšší kvality, jejichž cílem je zabránit poškození zdraví pracovníků škodlivými faktory práce, zlepšit jejich zdravotní stav, podporovat zdravý životní styl a udržovat zdravotní způsobilost k práci, což v konečném důsledku vede ke zkvalitnění života zaměstnanců a snížení ekonomických ztrát zaměstnavatele.

 

Ke každému klientovi (pacientovi) přistupujeme individuálně s minimální ztrátou jeho času.

 

Ve spolupráci se zaměstnavatelem zabezpečujeme  prevenci, ochranu zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání či jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

 

Klademe si za cíl vytváření a udržování bezpečného a zdravého pracovního prostředí, které je ve prospěch tělesného a duševního zdraví ve vztahu k práci a přizpůsobení práce schopnostem pracovníků s přihlédnutím k jejich tělesnému a duševnímu zdraví

 

Zabýváme se vlivy práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců (pracovníků), dále prevenci, diagnostikou, léčbou, a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršovaných pracovními podmínkami jako i dohledem nad dodržováním zdravotně přijatelných pracovních podmínek